Inżynieria chemiczna

Inżynieria chemiczna

 

Image
inżynieria chemiczna


 

Inżynieria chemiczna zajmuje wyjątkową pozycję na styku inżynierii molekularnej i nauk technicznych. Bazując na podstawowych przedmiotach: chemii, biologii, matematyki i fizyki - oraz w ścisłej współpracy z innymi dyscyplinami takimi jak inżynieria materiałowa, mechaniczna, elektryczna - inżynieria chemiczna oferuje niezrównane możliwości robienia wielkich rzeczy.
 
 

Specjalność Inżynieria chemiczna przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie następujących kompetencji i umiejętności:
 

  • wykorzystywania zaawansowanych technologii w procesach przemysłowych,
  • efektywnego korzystania z baz danych fizykochemicznych, materiałów konstrukcyjnych, aparatów i urządzeń,
  • wykorzystywania współczesnego oprogramowania do opisu procesów w makro i nano skali,
  • formułowania wymagań dotyczących automatyzacji instalacji przemysłowej,
  • dobierania rozwiązań energetycznie zrównoważonych, w tym wykorzystujących alternatywne źródła energii,
  • określania zagrożeń i ryzyka występujących w procesach produkcyjnych oraz doboru właściwego systemu bezpieczeństwa i ochrony,
  • pracy w zespołach interdyscyplinarnych przy projektowaniu instalacji przemysłowych bądź usprawnień potencjału produkcyjnego,
  • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i w działalności badawczej

 

Image
inżynieria chemiczna


Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie głównie w przemyśle chemicznym (petrochemia, nawozy  sztuczne, farmaceutyki, tworzywa i włókna sztuczne, farby i lakiery itd.) oraz przemysłach przetwórczych takich jak spożywczy, biotechnologiczny, wydobywczy i surowcowy, paliwowo-energetyczny i pokrewne oraz biurach projektowych, laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych. 


 


Program studiów

Załączniki

Strona dziala - zabbix