Inżynieria Procesów Przemysłowych

Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna
 

Image
IChiB


Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna pozwalają studentom na zagłębienie się w tematykę nowoczesnej inżynierii chemicznej dla energii, środowiska i przemysłu.
Główną ideą nowoczesnej IChiB jest zrównoważone przetwarzanie surowców w produkty użyteczne z zachowaniem opłacalności finansowej procesu.

Przez swoją interdyscyplinarność kierunek pozwala na znalezienie pracy w wielu gałęziach przemysłu np. nowoczesny przemysł chemiczny, rafineryjny i biorafineryjny, farmaceutyczny, biotechnologiczny, przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające odnawialne surowce energetyczne, instytucje naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, biura projektowe, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska.

W ramach pracy dyplomowej oraz „research based learning” studenci mają możliwość zaangażowanie się w nowoczesną tematykę badawczą, opartą na najnowszych trendach światowych (link) m. in.:

  • procesy w mikro i nanoskali, nanotechnologia, inżynieria molekularna oraz techniki plazmowe;
  • intensyfikacja i optymalizacja procesów przenoszenia pędu, ciepła i masy (absorpcja, adsorpcja, separacja membranowa, procesy reaktorowe, suszenie, granulacja, wymiana ciepła, itp.);
  • projektowanie aparatury oraz instalacji przemysłowych;
  • inżynieria bioprocesowa, hodowla mikroalg i grzybów,
  • nowe technologie zielonej chemii;
  • badanie i projektowanie materiałów wykorzystywanych w medycynie.

Dzisiejsi absolwenci IChiB kierują interdyscyplinarnymi zespołami  w obszarach przemysłu chemicznego, medycyny, biotechnologii, mikroelektroniki, zaawansowanych materiałów, energii, produktów konsumpcyjnych i rozwiązań pro środowiskowych. Nowa generacja absolwentów inżynierii chemicznej tworzy nowe innowacyjne firmy oraz pełni kluczową rolę w wiodących przedsiębiorstwach, takich jak: Orlen, Anwil, P&G, Bosch, Indesit.
Na kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna studenci mają do wyboru dwie specjalizacje:

Strona dziala - zabbix