Inżynieria biochemiczna

Inżynieria biochemiczna
 

Image
inżynieria biochemiczna

 


Inżynieria biochemiczna jest odpowiedzialna za techniczną realizację procesów biotechnologicznych z udziałem drobnoustrojów, enzymów, komórek roślinnych i zwierzęcych.  Zastosowanie operacji i procesów jednostkowych klasycznej inżynierii chemicznej w nowoczesnych procesach biotechnologicznych i biorafineryjnych.
 

Image
inżynieria biochemiczna


 Absolwenci  tej specjalności posiadają  szeroką wiedzę i umiejętności, zarówno w zakresie klasycznej inżynierii chemicznej,  jak i nauk biologicznych.  Pozwala im to na zastosowanie charakterystycznego dla inżynierii chemicznej sposobu rozwiązywania  problemów technicznych, przy użyciu zaawansowanych technologii, we wszystkich gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się żywe drobnoustroje lub komórki. 

Image
inżynieria biochemiczna


Specjaliści z dziedziny inżynierii biochemicznej mogą więc podejmować pracę przede wszystkim w zakładach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Mają także możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, biologicznym unieszkodliwianiem odpadów (gazowych, ciekłych i stałych), wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz w biorafineriach.
Wszechstronne przygotowanie zawodowe pozwala im na znalezienie pracy zarówno bezpośrednio w przemyśle, jak i w biurach projektów i laboratoriach placówek naukowych zajmujących się inżynierią procesów biologicznych i biochemicznych.

 


Specjalność inżynieria biochemiczna przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie następujących kompetencji i umiejętności:
 

  • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów praktyczne w dużych zakładach produkcyjnych wymienionych gałęzi przemysłu,
  • pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczo-rozwojowych przy projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów otrzymywanych z udziałem drobnoustrojów,
  • tworzenia oraz wprowadzania nowoczesnych zrównoważonych rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku naturalnemu.


Więcej informacji:
Program studiów

Załączniki

Strona dziala - zabbix