Energy Systems in the Built Environment (ESBE)

SYSTEMY ENERGETYCZNE MIAST I BUDYNKÓW

Program studiów

 

Co oferujemy?

Przygotowanie do jednego z zawodów, który w przyszłości uratuje naszą planetę „Four jobs that could save the planet”? Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez BBC. Miejsce 1 to „simulation engineer”! Między innymi takie umiejętności zdobędziesz kończąc studnia magisterskie Energy Systems in the Built Environment.

 

W jaki sposób to realizujemy?

Stanowimy najlepszą kadrę wspomaganą profesorami wizytującymi z uczelni brytyjskich, do których należy między innymi profesor Joe Clarke z Strathclyde University w Glasgow, wykładowcami z uczelni krajowych, a także inżynierami z czołowych firm o zasięgu globalnym oraz developerami wiodących programów komputerowych do projektowania/oceny budynków i instalacji.

 

Jeżeli dotrwałeś do tego momentu …

… te studia są właśnie dla Ciebie, czyli wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami oceny efektywności energetycznej budynków (building performance), technikami oraz narzędziami analiz i projektowania w skali miast, budynków a także pojedynczych instalacji (building performance simulation), rozwiązań w zakresie inteligentnych miast i budynków (smart cities & sustainable buildings) oraz szeroko pojętymi metodami zarządzania energią w przestrzeni miejskiej (energy management). Na ESBE mogą aplikować absolwenci z tytułem inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędnym.
 

Image
Energy Systems in The Built Environment

W trakcie 3-semestralnych studiów nauczysz się m.in., jak za pomocą nowoczesnych technik symulacji komputerowych obliczyć zapotrzebowanie na energię i ocenić możliwość jej produkcji z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Poznasz technologie zasilania budynków i całych osiedli tak, aby spełniały one kryteria gospodarki niemal zero-energetycznej i niskoemisyjnej. Zdobędziesz wiedzę jak projektować miasta przyszłości o zrównoważonym bilansie energetycznym i neutralnym wpływie na środowisko.

Absolwenci po kierunku ESBE mogą znaleźć pracę między innymi w przedsiębiorstwach z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji budowlanych, odnawialnych źródeł energii, firmach zajmujących się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii w kraju i na świecie.

 

Zapisz się

 

 

Strona dziala - zabbix