Data dodania
Kategorie
Szanowni Państwo! Drodzy Studenci! Zgodnie z Terminarzem czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024 – 2028 określonym w Załączniku nr 6 do Uchwały Nr 5/2024 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, szczegółowych czynności wyborczych w okręgach wyborczych, terminarza czynności wyborczych, podziału mandatów na poszczególne okręgi wyborcze oraz liczbowego składu Senatu Politechniki Łódzkiej, Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej i Rad dyscyplin kadencji 2024 – 2028 w dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie kandydata na Rektora, wskazanego przez Radę Politechniki Łódzkiej, z elektoratem. Natomiast w dniu 25 kwietnia (czwartek) odbędzie się pierwsze posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej, podczas którego elektorzy dokonają wyboru Rektora. W związku z powyższym, na podstawie § 9 pkt. 7 Uchwały Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej, ustanawiam następujące dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych w Uczelni w trakcie roku akademickiego: - w dniu 23 kwietnia 2024 r., od godziny 12:00 do godziny 14:00; - w dniu 25 kwietnia 2024 r. od godziny 12:00 do godziny 14:00. Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni Prorektor ds. Studenckich PŁ
BUP-science-and-sail
Data dodania
Kategorie
Zapraszamy studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej do wzięcia udziału w szkole letniej orgaznizowanej przez Baltic University Programme (BUP) i Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa) - BUP Science and Sail 2024, skupiającej się na środowisku Morza Bałtyckiego.
konkurs
Data dodania
Kategorie
Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXV edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
Polimery
Data dodania
Kategorie
Konferencja odbędzie się 21 maja 2024r. w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzkim Instytucie Technologicznym w Łodzi. W załączniku znajdują się informacje dotyczące uczestnictwa i szczegółowa tematyka konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 25.03.2024r. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu: https://lit.lukasiewicz.gov.pl/polimerywmedycynie/ Kontakt – sekretarz konferencji: dr inż. Kinga Brzoza-Malczewska kinga.brzoza-malczewska@lit.lukasiewicz.gov.pl 42 307 23 89; (+48) 517 056 332 ________________________________________ Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny Łukasiewicz Research Network - Łódź Institute of Technology ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 90-570 Łódź, Polska Telefon :+48 42 638 09 01 https://lit.lukasiewicz.gov.pl/
Roman Błaszczyk
Data dodania
Kategorie
Z żalem zawiadamiamy, że 13 marca zmarł długoletni pracownik naszego wydziału dr inż. Roman Błaszczyk. Roman Błaszczyk przez 20 lat był pracownikiem Politechniki i Wydziału w Zespole Inżynierii Bioprocesowej. W roku 1988 wyjechał na staż podoktorancki do University of Western Ontario w Kanadzie, gdzie później pracował jako wykładowca przez wiele lat. Zapamiętamy Go jako życzliwego i niezmiernie miłego, zawsze uśmiechniętego kolegę. Wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół składają: Kolegium Dziekańskie oraz Pracownicy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.
Data dodania
Kategorie
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunków inż. ochrony środowiska i inż. procesów przemysłowych odbędzie się w dniu 12.03.2024 r. o godz. 9:15 w auli P-303 (Wólczańska 215, budynek B10). Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów studiów II stopnia kierunku inż. ochrony środowiska - studia niestacjonarne - odbędzie się w dniu 16.03.2024 r. o godz. 9:15 w auli P-303 (Wólczańska 215, budynek B10). Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów studiów II stopnia kierunku Energy Systems in the Built Environment odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. o godz. 9:15 w Sali Rady Wydziału (Wólczańska 213, parter, budynek B4). Zajęcia dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych rozpoczynają się w dniu 11.03.2024 r. - zgodnie z planem zajęć, a dla studentów niestacjonarnych - w dniu 16.03.2024 r.

Strona dziala - zabbix