XXIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Data dodania 18/08/2022 - 10:04
Kategorie

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 23 września 2022 r.

Image

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2021 roku:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie;
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2022 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu konkursu:

·      składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy);

·      w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydawanego przez uczelnię/podmiot doktoryzujący).

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace/2022-rok-xxiii-edycja-konkursu-o-nagrody-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-za-najlepsze-rozprawy-i-prace-tematycznie-zwi%C4%85zane-z-wojew%C3%B3dztwem-%C5%82%C3%B3dzkim

Strona dziala - zabbix