XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Data dodania 27/02/2023 - 12:21
Kategorie

W imieniu Władz Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Komitetu Organizacyjnego konferencji, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 29 - 30 czerwca 2023 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Image

Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.
Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych:
1) Nauki chemiczne,
2) Nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze,
3) Nauki fizyczne i techniczne.
Organizatorzy seminarium zapraszają do opublikowania artykułu w monografii pokonferencyjnej: „Na pograniczu chemii, biologii i fizyki - rozwój nauk. Tom 5. Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie”. Monografia wydawana jest przez Wydawnictwo Naukowe UMK
Rejestracja na konferencję już ruszyła i potrwa do 30.04.2023 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej seminarium: https://ksd.umk.pl/pages/main_page/

Strona dziala - zabbix