Kurs BUP dla Nauczycieli 2023-2024

Data dodania
Kategorie

The Associated Sectretariat BUP w Finlandii ogłasza kurs BUP dla nauczycieli 2023–2024.

Image

Kurs ma na celu poprawę wdrażania Agendy 2030, w szczególności Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (ESD), w metodach uczenia się w szkolnictwie wyższym.
Kurs trwa od września 2023 do marca 2024, a program zawiera materiały online, ćwiczenia, dyskusje w grupach, dwa warsztaty, a także przygotowania i prezentacje indywidualnego projektu.

Udział w kursie dla nauczycieli z Politechniki Łódzkiej jest bezpłatny!
Więcej informacji o kursie przeczytasz na stronie: https://bup.fi/avada_portfolio/bup-teachers-course/
Formularz aplikacyjny dostępny pod adresem:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/15613/lomake.html

Termin aplikacji: 18 sierpnia 2023 r.

Załączniki

Strona dziala - zabbix