Konkurs Uniwersytetu Bałtyckiego na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 roku

Data dodania
Kategorie

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Bałtycki (BUP) na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 r.

Image

Do konkursu przyjmowane są prace obronione w 2023 roku, zgłoszone przez promotora/promotorów pracy.
Nagroda przyznawana jest w dwóch obszarach badawczych, po jednej nagrodzie dla każdego:
• Nauki przyrodnicze, technologia i inżynieria
• Nauki społeczne i humanistyczne
Prace będą oceniana według następujących kryteriów: oryginalność, podejście interdyscyplinarne/multidyscyplinarne, nowość, innowacyjność oraz wartość dla promowania zrównoważonego rozwoju w kontekście regionu Morza Bałtyckiego.
Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dyplomu oraz wsparcie w wysokości maksymalnie 1000 EUR na udział w konferencji naukowej lub publikację w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie BUP: https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/bup-phd-award/
Zainteresowani doktoranci powinni skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: ‘https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/8864725
Termin zgłaszania prac upływa 19.05.2024 r.

Strona dziala - zabbix