Dr inż. Lucyna Bilińska laureatką Nagrody Naukowiec Przyszłości

Data dodania 20/05/2022 - 12:34
Kategorie

Dr inż. Lucyna Bilińska z Katedry Inżynierii Molekularnej otrzymała nagrodę Naukowiec Przyszłości za autorski projekt badawczy „Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych”

Image

Dr inż. Lucyna Bilińska prowadzi badania w Katedrze Inżynierii Molekularnej, wykorzystując jednocześnie swoją wiedzę w praktyce będąc kierownikiem działu B+R w farbiarni tekstyliów – Zakładów Włókienniczych Biliński Sp. j. w Konstantynowie Łódzkim.

Ochrona zasobów wody to jeden z kluczowych celów zrównoważonego rozwoju, który może być realizowany poprzez recykling. Oczyszczenie silnie zanieczyszczonych ścieków zawierających barwniki, tak aby możliwe było ponowne ich wykorzystanie, to duże wyzwanie techniczne. Jedną z najbardziej obiecujących metod, która ma potencjał implementacyjny, jest ozonowanie w obecności katalizatora. Tu z pomocą przychodzi zimna plazma. Opracowanie nowych, efektywnych katalizatorów stanowi sedno projektu.

W projekcie planowane jest wykorzystanie nowatorskiej techniki zimnej plazmy do wytworzenia cienkowarstwowych katalizatorów naniesionych na stałe podłoże o rozbudowanej geometrii. W ten sposób powstaną nowoczesne, aktywne nanostrukturalne materiały pokrywające powierzchnię metalowej siatki. Materiały te będą pełnić rolę katalizatora heterogenicznego w procesie ozonowania, zwiększając efektywność usuwania zanieczyszczeń. Projekt realizowany będzie przy współudziale członków zespołu badawczego prof. Jacka Tyczkowskiego, którzy mają długoletnie doświadczenie w technikach zimnej plazmy. Opracowane rozwiązanie techniczne (reaktor z katalizatorem plazmowym) testowane będzie w powiększonej skali w warunkach przemysłowych.

Nagrodę Naukowiec Przyszłości dr inż. Lucyna Bilińska odbierze podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, 6-7 czerwca, gdzie zaprezentuje wyniki swoich badań.