Inicjowanie procesu dyplomowania

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu dyplomowania p inicjowanie procesu dyplomowania można było otworzyć do dnia 26.02.2023.
 
Studentów, którzy nie zainicjowali procesu dyplomowania do dnia 26.02.2023 proszeni są o postępowanie zgodnie z procedurą opisaną w zakładce Egzamin dyplomowy- wykaz dokumentów.
 
 
Informacje dotyczące nowego procesu dyplomowaniaW związku z wprowadzeniem zmian w procesie dyplomowania informujemy, jak aktualnie taki proces wygląda:

1.    Wypełnienie i podpisanie przez studenta oraz promotora karty dot. inicjowania procesu dyplomowania- dostępna jest na stronie Wydziału w zakładce Dyplomanci - pliki do pobrania: http://www.wipos.p.lodz.pl/Dyplomanci,21 oraz  poniżej - dotyczy studentów na ostatnim semestrze studiów, którzy ukończyli już pisanie pracy

2.    Dostarczenie do dziekanatu wypełnionej karty dot. inicjowania procesu dyplomowania

3.    Uzupełnienie w systemie SID danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu dyplomowania przez pracownika dziekanatu

4.    Po wprowadzeniu ww. danych, student oraz promotor otrzymuję mailem linki informujące o zainicjowania procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym:

a.    Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową poprzez aplikację Panel promotora w portalu VirTUL. Dostęp do tej aplikacji  promotor może uzyskać bezpośrednio przez link, przesłany na adres poczty elektronicznej promotora w systemie SPE wraz z informacją o zainicjowaniu procesu obsługi danej pracy dyplomowej, bądź poprzez moduł Sprawy Pracownicze w portalu VirTUL (Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora PŁ z dnia 20 maja br.)

b.    Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta  student może uzyskać po otrzymaniu, na swój adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE wiadomości o zainicjowaniu procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym. Wiadomość przesłana studentowi zawiera link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL (Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora PŁ z dnia 20 maja br.)

5.    Po wykonaniu czynności ww. czynności promotor wpisuje studentowi „zal” do systemu, a student składa w dziekanacie pracę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Strona dziala - zabbix