Inicjowanie procesu dyplomowania OLD

W celu utworzenia panelu dyplomanta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant wysyła e-mail do promotora o treści:

Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:……………………………………………………
Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim
Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym w załączniku nr 11 do Regulaminu dyplomowania (prosimy o niewysyłanie całych prac).

Promotor po akceptacji przekierowuje dane do Dziekanatu, na adres w9w9d@adm.p.lodz.pl w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora.

Następnie promotor otrzymuje zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do Panelu promotora, a dyplomant link do Panelu dyplomanta.

Strona dziala - zabbix