Rył Anna

RYŁ ANNA
Tytuł rozprawy: "Wpływ sił ścinających występujących podczas przepływu w naczyniach kapilarnych na mechanizm żelowania polimerowych nośników leków"
Promotor/Promotor pomocniczy:

 

promotor: dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni

Streszczenie (pol):
Streszczenie (ang):
Recenzje:

Informacja o obronie

Uchwała RDS