Ankietyzacja zajęć realizowanych w semestrze letnim 2021/2022

Data dodania
Kategorie

Ankietyzacja zajęć realizowanych w semestrze letnim 2021/2022

 

UWAGA STUDENCI!!!

Ankietyzacja przedmiotów z semestru letniego 2021/2022 - zapraszamy do udziału w elektronicznych badaniach ankietowych.
Ankiety należy wypełniać w terminie od 5 lipca 2022 do 16 października 2022 r.

Bardzo prosimy studentów  o udział w badaniu ankietowym, gdyż tylko po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi możliwa będzie adekwatna ocena procesu dydaktycznego oraz doskonalenie jakości kształcenia.
Zapewniamy, że badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.
Uzyskane informacje pozwolą na dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów.

Strona dziala - zabbix