Finansowanie badań

15.11.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie - granty wewnętrzne młodych naukowców
dyscyplina inżynieria chemiczna
 

Image
Uczelnia Badawcza

Informacje o konkursie:
Program „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców"


Osoba do kontaktu: mgr Wanda Ignatowska (sekretarz Rady Dyscypliny), tel.  42 6313701, w. 3701

INNE PROGRAMY

1. Strategiczne dokumenty na poziomie wspólnotowym są publikowane na stronie EURAXESS Komisji Europejskiej.

2. Jeśli planujesz dofinansowanie swoich badań i projektów tu odnajdziesz harmonogramy instytucji finansujących naukę:

Z poziomu KRAJOWEGO

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

- Narodowe Centrum Nauki

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Z poziomu MIĘDZYNARODOWEGO:

- Komisja Europejska

- Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

- Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

3. Program BRIDGE, który wraz z serwisem informacyjno-doradczym BRIDGE INFO, ma pomóc wynalazcom, naukowcom, przedsiębiorcom, innowatorom i księgowym w skutecznym przeprowadzaniu procesów sprzedaży wyników projektów naukowych.

Można tam odnaleźć m.in.

- wzory umów

- kompendium aktualnych przepisów z zakresu szeroko rozumianego obszaru B+R, komercjalizacji badań, a także własności intelektualnej.

- powiązane z BRIDGE fundusze i programy


 

Treść (rozbudowana)
Załączniki