Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu zaawansowanych i zrównoważonych technologii dla przemysłu, środowiska i gospodarki, czyli wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata – to jest kierunek właśnie dla Ciebie!

 

Image
Inżynieria chemiczna i biochemiczna


 

Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna jest to szeroka dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem surowców w użyteczne produkty, poprzez opracowywanie nowoczesnych technologii oraz ulepszanie istniejących procesów. Ze szczególnym naciskiem na ochronę zasobów, środowiska naturalnego i bezpieczeństwo procesowe. Absolwenci kierunku są inżynierami uniwersalnymi, łączącymi wiedzę i umiejętności praktyczne z wielu dziedzin: inżynierii chemicznej, inżynierii bioprocesowej i biochemicznej, nanotechnologii, biotechnologii, inżynierii środowiska, technologii chemicznej oraz pokrewnych.

 

... a jaka może być Twoja korzyść?
 

Na tym kierunku:

 • Poznasz nowoczesne technologie takie jak produkcja wodoru z wody czy konwersja CO2 do użytecznych produktów.
 • Uzyskasz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do realizacji i nadzoru zintegrowanych procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym oraz w branżach pokrewnych, takich jak: energetyczna, spożywcza, farmaceutyczna i biotechnologiczna.
 • Masz możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności inżynierii chemicznej lub inżynierii biochemicznej, pozwalających realizować się osobom, które oprócz pasji inżyniera posiadają żyłkę biologa jak i chemika.
 • Zajęcia prowadzone są w najnowocześniejszej w Polsce bazie laboratoryjnej - Labfactor
 • Możesz dowiedzieć się jak zrealizować swój  pomysł na własny start up technologiczny. Już dziś firmy tego typu powstają na WIPOŚ PŁ.
 • Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania problemów produkcyjnych i badawczych w sposób innowacyjny i prorynkowy.
 • Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego "OKTAN". Jedynego z Polski uczestnika międzynarodowych konkursów Chemcara - pojazdu napędzanego energią chemiczną.


Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna - to miejsce dla ludzi dociekliwych i zorganizowanych, lubiących przedmioty ścisłe oraz dla osób twórczych.
 

 • Miejscem pracy inżyniera (bio)chemicznego i (bio)procesowego jest głównie przemysł chemiczny, ale także wszystkie przemysły pokrewne jak farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Pełnią tam oni role inżynierów produkcji i technologów.
   
 • Większość nowych technologii związanych z sektorami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, środowiskowymi, nanotechnologicznymi, biomedycznymi oraz wytwarzającymi innowacyjne materiały, będzie potrzebować do rozwoju absolwentów tego kierunku – dlatego jest on zaliczany do elitarnej grupy kierunków strategicznych dla krajowej gospodarki.
   
 • Przyszli specjaliści inżynierii chemicznej i biochemicznej będą odpowiedzialni za wdrożenie zasad ekonomii cyrkularnej w najważniejszych sektorach gospodarki. Zakłada ona przede wszystkim ponowne wykorzystanie surowców i efektywność energetyczną.
   
Image
Inżynieria chemiczna i biochemiczna

 

 Pełny opis programu studiów

Strona dziala - zabbix