Ogłoszenia dziekanatu

Na prośbę Wydziałowej Rady Samorządu WIPOŚ Pani Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza godziny dziekańskie w dniu 5.04.2023 r. (środa) od godz. 14:00 dla wszystkich lat i kierunków studiów z wyjątkiem laboratoriów.
W związku z pogrzebem Profesora Jerzego Sęka w dniu 29.03.2023 r. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich lat i kierunków studiów w godzinach 11:00 - 14:00.
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W załączniku znajduja sięinformacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semetru studiów. Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie 1.10 - 25.10.2022 r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.
Image
dr Lucyna Bilińska
Image
Laboratorium
Image
woda
Image
nauka movie

Strona dziala - zabbix