Ogłoszenia dziekanatu

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci! Zgodnie z Terminarzem czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024 – 2028 określonym w Załączniku nr 6 do Uchwały Nr 5/2024 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, szczegółowych czynności wyborczych w okręgach wyborczych, terminarza czynności wyborczych, podziału mandatów na poszczególne okręgi wyborcze oraz liczbowego składu Senatu Politechniki Łódzkiej, Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej i Rad dyscyplin kadencji 2024 – 2028 w dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie kandydata na Rektora, wskazanego przez Radę Politechniki Łódzkiej, z elektoratem. Natomiast w dniu 25 kwietnia (czwartek) odbędzie się pierwsze posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej, podczas którego elektorzy dokonają wyboru Rektora. W związku z powyższym, na podstawie § 9 pkt. 7 Uchwały Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej, ustanawiam następujące dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych w Uczelni w trakcie roku akademickiego: - w dniu 23 kwietnia 2024 r., od godziny 12:00 do godziny 14:00; - w dniu 25 kwietnia 2024 r. od godziny 12:00 do godziny 14:00. Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni Prorektor ds. Studenckich PŁ
Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Pani Prodziekan ds. studenckich dr inż. Anna Klepacz-Smółka ogłasza w dniu 28.03.2024 r. od godz. 14:00 godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i form studiów z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych, których odrobienie w innym terminie nie jest możliwe.
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunków inż. ochrony środowiska i inż. procesów przemysłowych odbędzie się w dniu 12.03.2024 r. o godz. 9:15 w auli P-303 (Wólczańska 215, budynek B10). Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów studiów II stopnia kierunku inż. ochrony środowiska - studia niestacjonarne - odbędzie się w dniu 16.03.2024 r. o godz. 9:15 w auli P-303 (Wólczańska 215, budynek B10). Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów studiów II stopnia kierunku Energy Systems in the Built Environment odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. o godz. 9:15 w Sali Rady Wydziału (Wólczańska 213, parter, budynek B4). Zajęcia dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych rozpoczynają się w dniu 11.03.2024 r. - zgodnie z planem zajęć, a dla studentów niestacjonarnych - w dniu 16.03.2024 r.
Image
dr Lucyna Bilińska
Image
Laboratorium
Image
woda
Image
nauka movie

Strona dziala - zabbix