Stypendia

Wszelkie informacje dotyczące:

1. Regulaminów stypendialnych dla doktorantów

2. Załączników i formularzy dot.pomocy materialnej doktorantom

3. Stypendium Ministra dla Doktorantów - termin składania wniosków do dnia 14 09 2018 r.

4. Pomocy materialnej doktorantom  ( stypendium socjalne, zapomoga, niepełnosprawność )

5. Stypendium doktoranckiego

6. Zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

7. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (regulamin pomocy materialnej)

   znajdują się na stronie Politechniki Łódzkiej w zakładce Studenci
  
   odpowiednio;

    - pomoc materialna doktorantom

    - STUDIA DOKTORANCKIE/stypendium doktoranckie


Terminy pracy Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
6.03.19 środa 10.15-11.00
8.03.19 piątek 10.15-11.00

uzupełnianie braków w Dziekanacie w terminie 7 dni od daty złożenia

Stypendium Doktoranckie: 06.03.2019 r. (środa) 9:15-10:00
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych: 06.03.2019 r. (środa) 10:15-11:00 oraz 08.03.2019 r. (piątek) 10:15-11:00.