Opłaty i Pomoc Materialna

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów zamieszczone są w tym miejscu  
UWAGA ZMIANY: 
studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu, dlatego formularze posiadają kod kreskowy i są automatycznie wypełniane w części danych osobowych
 
 
1. Stypendium socjalne 


Na Wydziale przyjmowane są tylko kompletne wnioski. Student przedkłada wniosek, który jest sprawdzany pod względem kompletności. W przypadku stwierdzenia braków student otrzymuje ustną informację z prośbą o ponowne złożenie poprawionego wniosku. Po złożeniu zweryfikowanego, kompletnego wniosku jest on przekazywany do Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ (SOŚ)*. 
 
W przypadku wniosków składanych pod koniec października (26-31.10) Zespół na Wydziale przyjmuje również wnioski niekompletne i przekazuje je do SOŚ (z adnotacją niekompletny) co znacznie wydłuża całą procedurę. 

2. Stypendium rektora 
Na Wydziale przyjmowane są wnioski zgodnie z harmonogramem, nie ma opcji wzywania do uzupełnienia braków. W przypadku stypendium rektora dla doktorantów Zespół opiniuje formularz rankingowy przy współpracy z Doktorancką Komisją Stypendialną Wydziału. 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
Wnioski są składane do BON** PŁ 

4. Zapomogi 
Wnioski są składane bezpośrednio do SOŚ* PŁ 

5. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy 
Wnioski są składane do SOŚ* PŁ 
  
*SOŚ - Sekcja Obsługi Świadczeń - Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro 
** BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych – Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A30INFORMACJE DOT. WSZELKICH OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ