Komisja Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna.

Komisja dla kierunków: inżynieria chemiczna i biochemiczna
- Studia I stopnia
- Studia II stopnia

Specjalność Inżynieria Chemiczna
Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Stelmach
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni
dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. uczelni
dr hab. inż. Marek Solecki
dr hab. inż. Andrzej Obraniak
dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. uczelni
dr inż. Krzysztof Ciesielski
dr inż. Robert Adamski

Specjalność Inżynieria Biochemiczna

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
dr hab. inż. Katarzyna Paździor
dr hab. inż. Paweł Głuszcz
dr inż. Anna Antecka
dr inż. Tomasz Boruta
dr inż. Anna Klepacz-Smółka
dr inż. Anna Ścigaczewska
dr inż. Radosław Ślęzak

Uwaga!

Studenci z naborów od 2019/2020 włącznie, którzy w swoim programie mają egzamin kompetencyjny, na obronie prezentują pracę oraz odpowiadają na pytania do pracy zadane przez recenzenta, opiekuna lub członków komisji.

Dla studentów z naborów do 2019/20 obowiązują następujące zagadnienia:

Egzamin inżynierski

Podgrupa I

 1. Aparaty do rozdzielania mieszanin ciało stałe-płyn.
 2. Równanie Bernoulliego dla płynów rzeczywistych.
 3. Obliczanie oporów przepływu przez rurociągi (również rozgałęzione).
 4. Opadanie cząstek w płynach.
 5. Przyrządy do pomiaru prędkości przepływu w rurociągu, zasada działania i budowa.

Podgrupa II

 1. Mechanizmy transportu ciepła.
 2. Nieustalone przewodzenie ciepła.
 3. Przenikanie ciepła przez ścianę wielowarstwową (również izolowaną).
 4. Obliczanie współczynnika wnikania ciepła w konwekcji wymuszonej i swobodnej, wrzeniu i kondensacji.
 5. Obliczanie wymiennika ciepła.

Podgrupa III

 1. Dyfuzyjny ruch masy w stanie ustalonym.
 2. Obliczanie kolumny rektyfikacyjnej półkowej dla układu dwuskładnikowego.
 3. Projektowanie rozdzielania ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej przez ekstrakcję.
 4. Właściwości wilgotnego powietrza i wykres Molliera.
 5. Chłodzenie wody w bezprzeponowej wieży chłodniczej.

Uwagi:

 • Na egzaminie inżynierskim, student losuje po jednym pytaniu z każdej podgrupy czyli łącznie odpowiada na 3 pytania


Egzamin magisterski

Podgrupa I

 1. Zastosowanie programowania liniowego w problematyce przemysłowej.
 2. Zasady regulacji stałoparametrowej i elementy układów sterowania.
 3. Zastosowanie metod optymalizacji w projektowaniu na wybranym przykładzie.
 4. Elementy budowy modelu wybranego procesu wymiany masy.
 5. Typy i zasady działania czujników pomiarowych parametrów procesowych.

Podgrupa II

 1. System GMP i jego rola w zakładzie farmaceutycznym.
 2. Bilans entropii i zasada minimum produkcji entropii w procesach nieodwracalnych.
 3. Oprogramowanie stosowane do celów projektowania przemysłowego.
 4. Podstawy dynamiki nieliniowej.
 5. Zasady i narzędzia do symulacji przepływów techniką CFD

Podgrupa III

 1. Efekty fizyczne i skutki uwolnień substancji palnych, wybuchowych i toksycznych.
 2. Reaktory plazmowe i ich zastosowanie.
 3. Metody wytwarzania i badania nanoukładów.
 4. Zasady działania wybranej operacji jednostkowej (np. rektyfikacja, ekstrakcja, filtracja, krystalizacja).
 5. Operacje i procesy jednostkowe w technologii wybranej witaminy (np. C, tiamina).
 

Uwagi:

 • Na egzaminie magisterskim, student losuje po jednym pytaniu z każdej podgrupy czyli łącznie odpowiada na 3 pytania

Strona dziala - zabbix