Wytyczne do prac dyplomowych

Dla studentów, których planowa obrona (semestr dyplomowy) wypada w semestrze zimowym 2022/23 lub wcześniej:

Dokumenty pomocnicze do pisania prac na podstawie Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska nr 405/2/2017 z dn. 10.02.2017 r.

Dla studentów, których semestr dyplomowy wypada w semestrze letnim 2022/23 i później.

Załącznik nr 10, Załącznik nr 11  Zarządzenie Nr 75/2022  Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury   antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

 

Dla wszystkich :-)

Webinarium Biblioteki Głównej PŁ na temat wykorzystywania elektronicznych baz danych PŁ

Narzędzia do cytowania literatury BG PŁ - warto przeczytać

Mendeley (www.mendeley.com), Zotero (www.zotero.org), ReadCube (www.readcube.com), WizFolio (www.wizfolio.com) , Citavi, dostępny także w polskiej wersji językowej (www.citavi.com). 

Strona dziala - zabbix