Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych

 Uwaga: ze względu na zmiany w systemie dyplomowania, poniżej wyciąg z instrukcji 

INSTRUKCJA NR 1

Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej

z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie szczególnych warunków stosowania Procedury antyplagiatowej
prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

3. Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową bez wsparcia przez system informatyczny uczelni.

4. Badanie antyplagiatowe realizowane jest przez promotora poprzez korzystanie z systemu JSA w trybie bezpośrednim. Wymaga to uprzedniego zarejestrowania promotora w systemie JSA z uprawnieniami „Promotor”. Proces rejestracji promotora w JSA realizowany jest przez Biuro Obsługi Klienta systemu informatycznego uczelni. Potrzebę taką należy zgłosić poprzez HelpDesk WIKAMP (https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=2), kontaktując się telefonicznie (42 631) 2899 lub pocztą na adres email: bok@p.lodz.p

5. Promotor pracy dyplomowej zarejestrowany w JSA z uprawnieniami "Promotor" rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza dane do metryki pracy i zapisuje metrykę pracy dyplomowej w systemie JSA.

6. Po rejestracji badania promotor wprowadza pliki elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu JSA i wskazuje ‘Raport ogólny’ jako zakres raportu z badania. Badanie zainicjowane w ten sposób wykorzystuje domyślne wartości parametrów i ustawień systemu JSA.

7. Po zakończeniu badania promotor otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej e-mail wygenerowany automatycznie przez system JSA z informacją o wykonaniu badania i dostępności wyniku próby badania wraz z linkiem do raportu.

Pliki do pobrania

Szczegółowe instrukcje

 

 

 

Strona dziala - zabbix