Dziekanat

Dziekanat Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

w9w9d@adm.p.lodz.pl

DZIEKANAT:

Poniedziałek: 11:00 - 13:00
Wtorek: 11:00 - 14:00
Środa: 10:00 - 13:00
Czwartek: dziekanat nieczynny
Piątek: 10:00 - 13:00
Sobota (zjazdowa): 8:00 - 12:00


*** UWAGA! W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia w połączeniu telefonicznym z dziekanatem ***


PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH

dr inż. Anna Klepacz-Smółka


Na dyżur Pani Prodziekan obowiązują zapisy w dziekanacie (telefonicznie, mailowo). Dyżur odbywa się w formie zdalnej, w uzasadnionych przypadkach może odbyć się w formie stacjonarnej.

 dyżur: wtorek w godzinach 12:00 - 14:00

mgr Sylwia Samulkiewicz
sylwia.samulkiewicz@p.lodz.pl

tel. 42 631-36-83
UWAGA! W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia w połączeniu telefonicznym z dziekanatem 

Specjalista kierujący zespołem
dyplomy ukończenia studiów
absolwenci
wymiana zagraniczna
finanse SID
protokoły po sesji egzaminacyjnej
studia doktoranckie
pomoc materialna dla studentów i doktorantów

elektroniczne legitymacje studenckie i doktoranta (ELS i ELD)

mgr Paulina Stelmasiak

paulina.stelmasiak@p.lodz.pl


tel. 42 631-37-41
UWAGA! W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia w połączeniu telefonicznym z dziekanatem
 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne
praktyki
elektroniczne legitymacje studenckie (ELS)
mgr inż. Edyta Simkowska
tel. 42 631-36-72
edyta.simkowska@p.lodz.pl
programy nauczania
rozkłady zajęć
obciążenia dydaktyczne
kreator SID

 

Strona dziala - zabbix