Opłaty i Pomoc Materialna

STYPENDIA

 

Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla studentów i doktorantów w r.ak. 2022/23

  1. studenci studiów 1 semestru studiów 1 stopnia oraz studenci lat wyższych 1 i 2 stopnia – semestry parzyste i nieparzyste -składanie wniosków

– w dniach 3 - 9 października 2022 r.

2.         studenci 1 semestru studiów 2 stopnia przyjęci na studia od semestru zimowego  –składanie wniosków

- w dniach 17-23 października 2022r.

3.       doktoranci wszystkich lat, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów przypada pokrywa się z rokiem akademickim  –składanie wniosków

- w dniach 3-7 października 2022r.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ramach postępowania o przyznanie stypendium rektora.

 

Wnioski dot. stypendiów składa się w trakcie trwania dyżuru komisji stypendialnej podanych na stronie lub w dziekanacie w godzinach pracy.

* Dyżur odbywa się w pokoju obok dziekanatu, budynek B4, parter.

 

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów zamieszczone są w tym miejscu  
UWAGA ZMIANY: 
studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu, dlatego formularze posiadają kod kreskowy i są automatycznie wypełniane w części danych osobowych

 
 
1. Stypendium socjalne 


Na Wydziale przyjmowane są tylko kompletne wnioski. Student przedkłada wniosek, który jest sprawdzany pod względem kompletności. W przypadku stwierdzenia braków student otrzymuje ustną informację z prośbą o ponowne złożenie poprawionego wniosku. Po złożeniu zweryfikowanego, kompletnego wniosku jest on przekazywany do Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ (SOŚ)*. 
 
W przypadku wniosków składanych pod koniec października (26-31.10) Zespół na Wydziale przyjmuje również wnioski niekompletne i przekazuje je do SOŚ (z adnotacją niekompletny) co znacznie wydłuża całą procedurę. 

2. Stypendium rektora 
Na Wydziale przyjmowane są wnioski zgodnie z harmonogramem, nie ma opcji wzywania do uzupełnienia braków. W przypadku stypendium rektora dla doktorantów Zespół opiniuje formularz rankingowy przy współpracy z Doktorancką Komisją Stypendialną Wydziału. 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
Wnioski są składane do BON** PŁ 

4. Zapomogi 
Wnioski są składane bezpośrednio do SOŚ* PŁ 

5. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy 
Wnioski są składane do SOŚ* PŁ 
  
*SOŚ - Sekcja Obsługi Świadczeń - Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro 
** BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych – Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A30

 

OPŁATYINFORMACJE DOT. WSZELKICH OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ 

 

 

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY PŁ

 

Własny Fundusz Stypendialny PŁ - INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

 

Strona dziala - zabbix