Members K92

Name e-mail Researchgate 
Staff    
Piotr Owczarz, Ph.D., D.Sc. piotr.owczarz@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Owczarz_Piotr
Marek Dziubiński, Prof., Ph.D., D.Sc. marek.dziubinski@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Marek_Dziubinski
Czesław Kuncewicz, Prof., Ph.D., D.Sc. czeslaw.kuncewicz@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Czeslaw_Kuncewicz2
Jerzy Sęk, Prof. TUL, Ph.D., D.Sc. jerzy.sek@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Sek
Andrzej Obraniak, Ph.D., D.Sc. andrzej.obraniak@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Obraniak
Magdalena Orczykowska, Ph.D., D.Sc. magdalena.orczykowska@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Orczykowska3
Jacek Stelmach, Ph.D., D.Sc. jacek.stelmach@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/37161411_Jacek_St…
Jarosław Sowiński, Ph.D. jaroslaw.sowinski@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Sowinski
Wojciech Strzelecki, Ph.D. wojciech.strzelecki@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2100996202_W_Strz…
Mariola Błaszczyk, Ph.D. mariola.blaszczyk@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2065451438_Mariol…
Remigiusz Modrzewski, Ph.D. remigiusz.modrzewski@p.lodz.pl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/37163668_Remigius…
PhD students    
Anna Rył, M.Sc. anna.ryl@edu.p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Anna_Ryl
Łukasz Przybysz, M.Sc. lukasz.przybysz@edu.p.lodz.pl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2094822370_Lukasz…
Piotr Pacholski, M.Sc. piotr.pacholski@edu.p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Pacholski2
Adam Gwiazda, M.Sc. adam.gwiazda@edu.p.lodz.pl https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2120740077_A_Gwia…
Radosław Musoski, M.Sc. radoslaw.musoski@edu.p.lodz.pl https://www.researchgate.net/profile/Radoslaw_Musoski

 

Strona dziala - zabbix