Adam Markowski

dr hab. inż. Adam Markowski prof. uczelni
Image
Adam Markowski
Cathedral: K-91
Building: B4
Room: 104
Phone No.: (42) 631-37-45
E-mail: adam.markowski@p.lodz.pl
WWW:  
Consultation: building B4 room 104