Dyżury Komisji Stypendialnej dla Studentów

STUDENCI
 
Wnioski składane w dziekanacie


UWAGA ZMIANY:
od tego r.ak. studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu, dlatego formularze posiadają kod kreskowy i są automatycznie wypełniane w części danych osobowych
 
Informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej:
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia