Absolwenci

Szanowni Studenci, Absolwenci!

Jeżeli uznaliście, że wiedzę oraz umiejętności uzyskane podczas studiów na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska warto uzupełnić o informacje dotyczące przyszłej kariery zawodowej, a w szczególności:

 • możliwości korzystania z banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej;
 • informacje o przedsiębiorstwach organizujących praktyki i staże dla studentów naszej Uczelni;
 • informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa pracy;
 • informacje o możliwościach pracy za granicą;
 • informacje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą;
 • indywidualne doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego;
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowywaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny);
 • możliwości zapoznania się z informatorami i poradnikami dot. skutecznych metod poszukiwania pracy;
 • dostępu do bogatej biblioteki książek dotyczących poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, dostępu do prasy zawierającej aktualne oferty pracy i informacje na temat rynku pracy;
 • informacje o szkoleniach indywidualnych i zbiorowych z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, skutecznych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, motywacji, radzenia sobie z emocjami w procesie rekrutacji, autoprezentacji, itp.;
 • informacje dotyczące możliwości współpracy z Biurem Karier.

 
Proszę o kontakt :  tel. 631-37-43 lub e-mail: dorota.siuta@p.lodz.pl. Postaram się pomóc.

Pełnomocnik Dziekana
ds. Zatrudnienia i Kontaktów z Absolwentami
Dr inż. Dorota Siuta

Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix